Blog Archive

Monday, June 5, 2017

Blue Valentine - Skinny Love - My love, my last, my, my, my, my ... It allowed me to fall My, my, my, mine, my ... right now it was too hard And I told you to be patient I told you to be good I told you to be balanced I told you to be kind In the morning I'll be with you But then everything Will change I will hold all the tickets And you will pay the fine Come on, Skinny love, what happened? My hope, my, my, my, my ... me, All your love was wasted? So who the hell was I? Now I'm breaking all bridges *** The end of your lies Who will love you? Who will fight? Who will be rejected? (Salt sprinkling here means as much as trying to rebuild the relationship - salt has healing properties, it can be poured into wounds) ** ('veneer' also means 'appearances') * ('build bridges' means 'build relationships with other people') - No dalej, resztko miłości, przetrwaj chociaż rok Posypać solą* nigdy się nie udało Moja, moja, moja, moja, moja... Wpatrując się w zlew pełen krwi i zniszczoną okleinę** Mówię mojej miłości, by zniszczyła wszystko Odcięła wszystkie liny i pozwoliła mi upaść Moja, moja, moja, moja, moja... Właśnie teraz to zbyt trudne A mówiłam, żebyś był cierpliwy Mówiłam, byś był dobry Mówiłam, byś był zrównoważony Mówiłam, byś był miły O poranku będę z tobą Ale wtedy wszystko się zmieni Będę trzymała wszystkie mandaty A ty zapłacisz grzywny No dalej, resztko miłości, co się stało? Nakarm się nadzieją z piersi w miękkim staniku Moja, moja, moja, moja, moja... Przytłacza mnie ciężar smutku, uważaj przy rozstaniu A mówiłam, żebyś był cierpliwy Mówiłam, byś był dobry Mówiłam, byś był zrównoważony Mówiłam, byś był miły Teraz cała twoja miłość się zmarnowała? Wiec kim byłam, do cholery? Teraz zrywam wszystkie mosty*** Już koniec twoich kłamstw Kto będzie cię kochał? Kto będzie walczył? Kto zostanie odrzucony? * posypać solą znaczy tutaj tyle co próbować odbudować związek (sól ma właściwości lecznicze, można ją sypać na rany) ** 'veneer' oznacza także 'pozory' * 'build bridges' oznacza 'budować relacje z innymi ludźmi'